S.I. de Roos
Secretaris, penningmeester

Adres:
Warniahuizen 4
Aldeboarn
8495 NE