Links

Voor wie meer wil weten van Jancko Douwama worden de volgende publicaties aanbevolen:

- Harmen Wind - De izers fan 'e frijheid: roman oer Jancko Dauwama 1482-1533 (1998). Meer informatie is te vinden op:

http://home.planet.nl/~meul2882/fries/Wind,Harmen.html

http://www.tresoar.nl/mmtresoar/main/content_pagina_volledig_teaser_rechts.jsp?lang=nl&pagina;=skr_wind_h&stylesheet;=frieseschrijvers.css

- Een man van eer: Bloemlezing uit 'Jancko Douwama's Geschriften' , uit het Nederduits vertaald, ingeleid en geannoteerd door Martha Kist en Harmen Wind, (Hilversum, Verloren 2003) ISBN 90-6550-769-8. 238 pg, ills, € 20,-
Een recensie van dit laatste boek is te vinden op http://www.historischhuis.nl/recensies/recensie208.html

LAST_UPDATED2