Het Doumaleen is een studiefonds. Het heeft als doel om studenten in het hoger beroepsonderwijs of universitair onderwijs financieel te steunen. Het gaat daarbij om studenten met aantoonbare Friese wortels. Aanvragen vanuit het dorp Aldeboarn of uit de directe omgeving hebben, binnen de gestelde criteria, voorrang: in dit dorp ligt de oorsprong van het Leen, nu 500 jaar geleden.

Studenten kunnen ondersteuning vragen voor extra inzet of inspanningen, die de gewone studie te boven gaan. Ook kan een beroep op het Leen worden gedaan bij tegenslagen, zoals ziekte of voor omscholing. Ook buitenlandse stages of studies komen voor (bescheiden) steun in aanmerking.

Per jaar kan het Leen ongeveer 4 aanvragen honoreren. De bijdragen zijn in principe eenmalig, maar voor herhaalde aanvragen staat het bestuur open.