Het Doumaleen is een studiefonds. Het heeft als doel om studenten in het hoger beroepsonderwijs of universitair onderwijs financieel te steunen. Het gaat daarbij om studenten met aantoonbare Friese wortels. Aanvragen vanuit het dorp Aldeboarn of uit de directe omgeving hebben, binnen de gestelde criteria, voorrang: in dit dorp ligt de oorsprong van het Leen, nu 500 jaar geleden.

Studenten kunnen ondersteuning vragen voor extra inzet of inspanningen, die de gewone studie te boven gaan. Ook kan een beroep op het Leen worden gedaan bij tegenslagen, zoals ziekte of voor omscholing. Ook buitenlandse stages of studies komen voor (bescheiden) steun in aanmerking.

Al heel lang ontvangen studenten bijdragen van het Doumaleen, per jaar kan het Leen ongeveer 4 aanvragen honoreren.  De ervaringen van drie van die studenten vind je hieronder. De bijdragen zijn in principe eenmalig, maar voor herhaalde aanvragen staat het bestuur open.

“In november 2016 heb ik een Nuffield Farming Scholarship gekregen. Een Nuffield beurs geeft de ontvanger de gelegenheid om in anderhalf jaar tijd in het buitenland op zoek te gaan naar het antwoord op zijn onderzoeksvraag. De ontvanger moet werkzaam zijn in of affiniteit hebben met de agrarische sector. Het Nuffield netwerk is vooral sterk aanwezig in de Britse Commonwealth landen en bestaat uit mensen die zelf ook een beurs hebben gehad. Sinds 2014 is er ook een Nederlandse afdeling.
De landen die ik heb bezocht zijn Chili, VS (Washington DC, Kentucky), Canada (PEI), Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Ierland en Italië.
De beurs was niet toereikend om zowel de reizen als de vervanging voor mij als melkveehouder thuis te betalen. Om deze reis mede te bekostigen heb ik Stichting Kruis- of Doumaleen benaderd voor een bijdrage. Hierbij heb ik het wederzijdse belang van kennisdelen en netwerken benadrukt.
Deze reis heeft mij als mens completer en ons gezin hechter gemaakt. Het aantal mensen dat ik heb ontmoet gedurende deze anderhalf jaar is overweldigend, de hoeveelheid bedrijven ook. Van consumentenorganisaties tot politiek en van verwerkende industrie tot boeren, alle facetten van de voedselproductie heb ik gezien. En dit in zoveel verschillende landen. Het gigantische netwerk dat is opgebouwd zal zeer waardevol blijken voor mij maar ook voor mijn (zakelijke) omgeving.
Ik ben de Stichting Kruis- of Doumaleen dankbaar dat zij deze reis mede mogelijk heeft gemaakt.”

“Door middel van de beurs van het Kruis of Doumaleen kon ik een halfjaar in Ierland rechten studeren. Het was niet verplicht om naar het buitenland te gaan voor mijn studie maar ik wilde graag het leven en studeren in een ander land ontdekken. Super interessant hoe men in Ierland tegen problemen aankijkt en deze probeert op te lossen in vergelijking met Nederland.  Daarnaast heb ik veel door het land gereisd, veel van de prachtige Ierse natuur gezien, en veel geleerd over de cultuur en geschiedenis van de Ieren. Ook heb ik veel vrienden gemaakt onder de internationale studenten, waardoor ik nu in heel Europa leuke contacten heb en waardoor ik beter weet hoe de situatie in die landen is. Ik ben het Kruis of Doumaleen erg dankbaar voor het geven van een beurs: ik heb een prachtervaring gehad, mijn Engels verbeterd, interessante vakken gevolgd en mijn tijd in Ierland heeft mijn blik op Nederland verfrist!"

“De tegemoetkoming van de Stichting Kruis- en Doumaleen heeft mij in staat gesteld het studiepad te bewandelen dat ik graag wilde. Voor mijn bachelorstudie heb ik in Enschede de BSc Technology, Liberal Arts and Sciences (University College Twente) gedaan. Aangezien voor deze selectieve studie dubbel collegegeld gevraagd wordt, had ik hier mijn twijfels bij. De financiële steun die ik heb mogen ontvangen heeft mij geholpen om alsnog ervoor te kunnen gaan. Hier ben ik nog elke dag dankbaar voor. De goede begeleiding en uitdagende studie waren een genot om mee te maken en hebben ervoor gezorgd dat ik me heb kunnen ontwikkelen. Daarnaast heeft het me gesteund om ook een masteropleiding te kunnen beginnen in klimaatverandering aan University College London. Ik hoop dat ik na de zomer van 2019 mijn opleiding kan toepassen en dan mijn steentje kan bijdragen aan de maatschappij in het omgaan met alle uitdagingen die komen met klimaatverandering.”