De Stichting “Kruis- of Doumaleen”, gevestigd te Aldeboarn, is een fonds. Het heeft als statutair doel: "het verlenen van financiële steun aan jonge mensen van beiderlei kunne, bij het volgen van voorbereidend wetenschappelijk en wetenschappelijk onderwijs".

Het Kruis- of Doumaleen is een heel oud instituut. We weten dat het in 1520 al functioneerde. Het Leen is genoemd naar Jancko Douwama (1483-1533) of zijn vader. Meer over het Leen is te vinden op de pagina Het Doumaleen en het dorp.

Landbezit vormt het vermogen van de Stichting, die in zijn huidige vorm in 1990 is opgericht. Sinds die tijd wordt het bestuurd door een driemanschap. De jaarlijkse opbrengsten van het vermogen kunnen voor verwezenlijking van de doelstelling aangewend worden. Oorspronkelijk werd met het rendement van het vermogen de complete studie, toen meestal theologie, van één persoon betaald. Later kwamen alle studierichtingen in aanmerking. Kandidaten moesten, tot in de 2e helft van de 20e eeuw, uitgebreid solliciteren en examens afleggen. Momenteel is de situatie anders. Het is nu veel makkelijker en gewoner geworden voor jongeren om de studie van zijn of haar keuze te volgen. Daarom heeft het bestuur de criteria om gebruik te kunnen maken van het fonds een aantal jaren geleden zodanig aangepast dat alleen bijdrages verstrekt worden wanneer sprake is van bijzondere uitgaven, die niet gedekt kunnen worden door student, de ouders en/of de overheid. We kunnen hierbij denken aan langdurige ziekte, een tweede studie of een wetenschappelijke stage buitenland. Daarnaast moet de kandidaat (vroeger heette die "beneficiant”: begunstigde) connecties hebben met Aldeboarn of een iets ruimer gebied, tenminste binnen de provincie Fryslân.