Samenstelling bestuur

Het bestuur bestaat uit:

Mevr. A.A. Akkermans-Hofstra, voorzitter
Dhr. S.I. de Roos, secr./penningmeester
Dhr. A.J. IJzerman, lid, landerijen

Het bestuur vergadert een aantal keer per jaar.